Píča (v moravských a v některých slezských nářečích piča, v některých slezských nářečích psáno i vyslovováno pyča) je vulgární slovní označení pro ženský vnější pohlavní orgán – vulvu, nebo přeneseně pro ženu samotnou. Jako hrubá nadávka se dá použít i pro muže (a to jak v oslovení, tak při referenci); pro maskulinní objekty existuje i přechýlená varianta – nadávka s pseudolatinizující koncovkou -us (píčus/pičus).

Češi a Slováci znázorňují „píču“ schematickou kresbou kosočtverce, svisle postaveného na jeden ze svých ostrých vrcholů, se svislou čárou uprostřed. Stejný nebo podobný symbol se ve světě používá i v několika dalších významech.

Původ Slova

Píča souvisí s jinými českými slovy pipina, pindík (penis), slovenským piča, polským piczka (a krajovým ostravským pitka), srbochorvatským pička, bulharským pička, ruským pičuga a maďarským picsa (vše analogického významu jako v češtině), dále slovinským picek, lotyšským pincis, španělským picha a anglickým pizzle, vše s významem penis (v angličtině zvířecí p.).

O vzniku názvu existuje několik neprokázaných hypotéz. Jedna staví na společném pi-, což označuje močení (německy pinkeln, pissen, anglicky pee, piss, španělsky pingar, rusky písať – čurat) a pohlavní orgány (ekvivalentem píči je v němčině ovšem „die Fotze“).

Další teorie míří až do starověkého Řecka a trojúhelníkové ochlupení spojuje s tvarem hrotu píky čili kopí (řecky kopis – obecně bodný nástroj, souvisí s pikros – bodavý).

Rozšířený výklad, zároveň ovšem často odsuzovaný jako lidová etymologie, odvozuje slovo od francouzského spojení petit chat (vyslovováno „ptý-ša“) – „malá kočka, kočička“, které se mělo dostat na Moravu během napoleonských válek. Takto říkali francouzští vojáci tehdejším prostitutkám, či přímo ochlupené vulvě (srov. anglické pussy i české číča).

Příklad Použití

"Je to na piču“ – k ničemu to není, nestojí to za nic, obdoba "je to na hovno"
"píčou ke zdi" – je to špatné, nevypadá to dobře (obv. v odpovědi na dotaz typu Jak se máš? či na otázku týkající se vývoje situace)
"píčovina" – hloupost, zbytečnost, kravina
"pičifuk" – vůně v rozprašovači, obvykle nevábně vonící
"pičo," příp. "ty pičo," oslovení zejm. mezi mladšími lidmi, vyjadřující překvapení, uznání, používané též jako tzv. slovní vata, obdobné běžnějšímu výrazu "vole," příp. "ty vole."

POZOR!!!

Symbol nemá reprezentaci v Unicode, v textu se reprezentuje jako emotikon např. znaky <|>, <I> nebo <->


zdroj: wikipedie